Irradiem confiança
des de 1970

Certifiquem la nostra qualitat

Aragogamma compleix amb tots els requisits i reglamentacions exigits per les Autoritats i Reguladors.

L’experiència adquirida al llarg de més de 40 anys ens proporciona un profund coneixement de la tecnologia, la qual cosa ens permet optimitzar l’assessorament que reben els nostres clients.

UNE-EN ISO 13485:2018

Atorgat per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris com a Complidor dels Sistemes de Gestió de Qualitat

FABRICANT-IMPORTADOR

Atorgat per la Comunitat Econòmica Europea com a Fabricant de Medicaments i Productes Sanitaris

MEDICAL DEVICE MANUFACTURER

Atorgat per l’Administració Sanitària Japonesa com a Fabricant de Medicaments i Productes Sanitaris

NCF DE FABRICANT

Atorgat per la Generalitat de Catalunya com a complidor de les Normes de Correcta Fabricació de Medicaments

RSIPAC

Atorgat per la Generalitat de Catalunya com a Empresa de Referència en el Registri Sanitari d’Indústria i Productes Alimentaris de Catalunya

LLICÈNCIA SANITÀRIA 4824 PG

Atorgat per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris com a Funcionament d’Instal·lació de Productes Sanitaris