Política de qualitat

 

El Compromís d’Aragogamma S.L. és el tractament per radiacions ionitzants de productes sanitaris, farmacèutics, cosmètics i alimentaris sota els més alts estàndards de qualitat que satisfacin els requisits dels nostres clients, així com els requisits legals i reglamentaris aplicables, mitjançant la millora contínua de l’eficàcia del Sistema de Gestió de la Qualitat implementat. A més, Aragogamma S.L. està compromesa a respectar el medi ambient, minimitzant l’impacte ambiental de les seves activitats mitjançant un ús sostenible dels recursos de l’organització.

És responsabilitat de la Direcció d’Aragogamma S.L. aconseguir els següents objectius, només possibles pel compromís i participació del personal de l’organització a tots els nivells i a través de:

  • Un desenvolupament de l’activitat en condicions de seguretat.
  • La selecció i control de proveïdors de qualitat.
  • La gestió per processos de les activitats de l’empresa.
  • El seguiment continu de la retroalimentació del client com una eina bàsica per a la millora del nostre servei.
  • La revisió periòdica de la implementació del Sistema de Gestió de la Qualitat.
  • Un programa de formació continu a tot el personal de l’empresa i garantir que aquesta política sigui entesa, executada i mantinguda.

Aragogamma S.L. està Certificada conforme a la norma internacional UNE EN ISO 13485 en Sistemes de Gestió de la Qualitat per a Productes Sanitaris, Normes de Correcta Fabricació de Medicaments d’ús humà i d’ús veterinar NCF, “U.S. Food and Drug Administration” FDA i disposa de l’autorització d’irradiació de condiments i espècies vegetals conforme a l’autorització del RSIPAC “Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya”. Igualment, compleix amb les directrius del Consell de Seguretat Nuclear CSN.

El compromís d’Aragogamma S.L. s’estén a tota l’empresa, ja que compta amb personal capacitat i conscient en tot moment de la importància i de l’impacte del procés en els productes tractats.

A més, Aragogamma S.L. es compromet a mantenir una correcta gestió de les dades dins del Sistema de Gestió de Qualitat i les bones pràctiques de la documentació, que garanteixi la integritat d’aquestes al llarg del seu cicle de vida; independentment del format i mitjà en què hagin estat generades.

Tot el personal de l’organització manté una conducta respectuosa tant amb les normes com amb els valors ètics, definits a la Política de Compliance Penal.

La Direcció de l’empresa estableix objectius de qualitat mesurables i coherents amb la política de qualitat, incloent aquells que són necessaris per complir amb els requisits de tractament dels productes, els quals, juntament amb aquesta política, són revisats i analitzats periòdicament a la Revisió del Sistema de Gestió de Qualitat.

Barcelona, 23 de febrer de 2022.

 

Xavier Aragó Fonts
Director General Aragogamma S.L.